Become HT Member

Offspring of THURISWID XX

5 Results
(1 - 5)
NameR/SLic.SireDam sireSexYearStudb.PredicatesSport
THURA XX
ABENDFRIEDEN XXAVANTI XXMare1947xx
THILDE XX
ARJAMAN XXAVANTI XXMare1948xx
THUSWIN XX
ORATOR XXAVANTI XXStallion1957xx
THITUREL XX
NEBELWERFER XXAVANTI XXStallion1958xx
THUSME XX
FEUERBALL XXAVANTI XXMare1959xx
5 Results
(1 - 5)
Snow
Snow
Snow
Snow