Become HT Member

ALA

ALA  ProgeniesEdit
Mare 1964 Chestnut 1.62 m
HOLST 276321210349703
Hauptstutbuch
xx 276321210379553
1953 Grey 1.62 m
Lic.: HOLST, xx
xx 276306060000534
1934 Brown
Lic.: xx
xx 1923
xx 1926
xx 276306060048548
1948 Grey
xx 1938
xx 1933
OLGA  ProgeniesEdit
HOLST 276321210193003
Hauptstutbuch
1955 Brown 1.57 m
HOLST 276321210353745
1945 Grey 1.65 m
Lic.: HOLST
HOLST 1941
HOLST 1937
KORA  ProgeniesEdit
HOLST 276321210159503
Staatsprämie
1951 Grey 1.61 m
FALK  ProgeniesEdit
HOLST 1947
HOLST 1945
Holst Stamm 162
DEFLORA v. LOSSBERG I
u. INA v. NUBIER
u. NELKE v. LOKI
u. HERTHA v. TIZIAN
u. BETTY v. LOHENGRIN

Best offspring

No best offspring found of ALA

Dam line

FirstDam: OLGA (LICHTBOTE X FALK), HOLST , 1955
NameYearSireSexStudb.Appr.PredicatesSportInt. results
1962
HELIOS
MareHOLST
Hauptstutbuch
1964
MANOMETER XX
MareHOLST
Hauptstutbuch
1965
FAEHNRICH
StallionHOLST
1967
FASCHING
MareHOLST
1968
MANOMETER XX
MareHOLST
Hauptstutbuch
1971
THUSWIN XX
StallionHOLST
1974
THUSWIN XX
MareHOLST
Hauptstutbuch
SecondDam: KORA (FALK X LOSSBERG I), HOLST , 1951
NameYearSireSexStudb.Appr.PredicatesSportInt. results
1955
LICHTBOTE
MareHOLST
Hauptstutbuch
1957
GALAPETER I
MareHOLST
Hauptstutbuch
ThirdDam: DEFLORA (LOSSBERG I X NUBIER), HOLST , 1945
NameYearSireSexStudb.Appr.PredicatesSportInt. results
1951
FALK
MareHOLST
Staatsprämie
1956
GALAPETER I
StallionHOLST
FourthDam: INA (NUBIER X LOKI), HOLST , 1936
NameYearSireSexStudb.Appr.PredicatesSportInt. results
1945
LOSSBERG I
MareHOLST
Hauptstutbuch
Snow
Snow
Snow
Snow