Become HT Member

KEITH

Stallion 1942 Chestnut 1.62 m
TRAK 276309090012842
Lic.: TRAK
TRAK 276309090183727
1927 Dark brown 1.61 m
Lic.: TRAK
TRAK 276309090062016
1916 Chestnut
Lic.: TRAK
TRAK 1893
TRAK 1905
TRAK
1917 Brown
TRAK 1904
TRAK 1909
TRAK RUSTRIp399
1934 Black
TRAK 276309090001721
1921 Black 1.68 m
Lic.: TRAK
TRAK 1906
ARA  ProgeniesEdit
TRAK 1905
TRAK
1926 Black
TRAK 1919
TRAK 1920
KETZERIN, T 2 A (Hauptg. Trakehnen)
KATZCHEN v. JAGDHELD
u. KAMPFFREUDE v. PARSEE XX
u. KORNAEHRE v. AMTSVORSTEHER
u. KORNBLUME v. CHAMANT XX
u. LINDA v. ODOARDO

Best offspring

Dam line

FirstMother: KETZERIN (ARARAD X THRONHUTER), TRAK , 1934
NameYearSireSexStudb.Appr.PredicatesSportInt. results
1940
PYTHAGORAS
StallionTRAK
1942
PYTHAGORAS
StallionTRAK
1948
TERMIT
MareTRAK
1948
TERMIT
MareTRAK
SecondMother: KETTE (THRONHUTER X JAGDHELD), TRAK , 1926
NameYearSireSexStudb.Appr.PredicatesSportInt. results
1930
SATURN
MareTRAK
1931
SATURN
StallionTRAK
1934
ARARAD
MareTRAK
ThirdMother: KATZCHEN (JAGDHELD X PARSEE XX), TRAK , 1920
NameYearSireSexStudb.Appr.PredicatesSportInt. results
1926
THRONHUTER
MareTRAK
FourthMother: KAMPFFREUDE (PARSEE XX X AMTSVORSTEHER), TRAK , 1916
NameYearSireSexStudb.Appr.PredicatesSportInt. results
1920
JAGDHELD
MareTRAK
Snow
Snow
Snow
Snow