Become HT Member

NELKE

Mare 1918 Grey 1.66 m
HOLST 14360
LOKI  ProgeniesEdit
HOLST 180192697
1897 Brown
Lic.: HOLST
FALB  ProgeniesEdit
HOLST 210176092
1892 Brown
Lic.: HOLST
HOLST 1886
HOLST 1879
HOLST 319
1885 Brown 1.65 m
HOLST 1874
HOLST 1875
HOLST 10555
1913 Grey 1.58 m
HOLST 276321210215804
1904 Grey 1.62 m
Lic.: HOLST
Shagya 1896
LINA  ProgeniesEdit
HOLST 1892
HOLST 7718
1906 Brown 1.65 m
HOLST 1897
RUTH  ProgeniesEdit
HOLST 1899
Holst Stamm 162
RUTH v. IBIKUS
u. AMICA v. OTTO
u. EVULSION v. BRILLANT
u. AHNE 1398 v. FRITZ
u. AHNE 511 v. GODOLPHIN

Best offspring

No best offspring found of NELKE

Dam line

FirstMother: HERTHA (TIZIAN X LOHENGRIN), HOLST , 1913
NameYearSireSexStudb.Appr.PredicatesSportInt. results
1918
LOKI
MareHOLST
1919
DARWIN
StallionHOLST
1927
NORDHAEUSER
MareHOLST
SecondMother: BETTY (LOHENGRIN X IBIKUS), HOLST , 1906
NameYearSireSexStudb.Appr.PredicatesSportInt. results
0
VIRCHOW
MareHOLST
1913
TIZIAN
MareHOLST
1914
MEISTER
StallionHOLST
ThirdMother: RUTH (IBIKUS X OTTO), HOLST , 1899
NameYearSireSexStudb.Appr.PredicatesSportInt. results
1906
LOHENGRIN
MareHOLST
1916
CITO
MareHOLST
FourthMother: AMICA (OTTO X BRILLANT), HOLST , 1885
NameYearSireSexStudb.Appr.PredicatesSportInt. results
1899
IBIKUS
MareHOLST
Snow
Snow
Snow
Snow