Become HT Member

ZERLINE

Mare 1927 Grey 1.62 m
HOLST 27539
HOLST 276321210269921
1921 Brown 1.64 m
Lic.: HOLST
HOLST 276321210242113
1913 Dark brown 1.65 m
Lic.: HOLST
LORD  ProgeniesEdit
HOLST 1897
HOLST 1907
HOLST 276321210822402
1905
NERV  ProgeniesEdit
HOLST 1899
HOLST 1898
HOLST 10555
1913 Grey 1.58 m
HOLST 276321210215804
1904 Grey 1.62 m
Lic.: HOLST
Shagya 1896
LINA  ProgeniesEdit
HOLST 1892
HOLST 7718
1906 Brown 1.65 m
HOLST 1897
RUTH  ProgeniesEdit
HOLST 1899
Holst Stamm 162
RUTH v. IBIKUS
u. AMICA v. OTTO
u. EVULSION v. BRILLANT
u. AHNE 1398 v. FRITZ
u. AHNE 511 v. GODOLPHIN

Best offspring

No best offspring found of ZERLINE

Dam line

FirstDam: HERTHA (TIZIAN X LOHENGRIN), HOLST , 1913
NameYearSireSexStudb.Appr.PredicatesSportInt. results
1918
LOKI
MareHOLST
1919
DARWIN
StallionHOLST
1927
NORDHAEUSER
MareHOLST
SecondDam: BETTY (LOHENGRIN X IBIKUS), HOLST , 1906
NameYearSireSexStudb.Appr.PredicatesSportInt. results
0
VIRCHOW
MareHOLST
1913
TIZIAN
MareHOLST
1914
MEISTER
StallionHOLST
ThirdDam: RUTH (IBIKUS X OTTO), HOLST , 1899
NameYearSireSexStudb.Appr.PredicatesSportInt. results
1906
LOHENGRIN
MareHOLST
1916
CITO
MareHOLST
FourthDam: AMICA (OTTO X BRILLANT), HOLST , 1885
NameYearSireSexStudb.Appr.PredicatesSportInt. results
1899
IBIKUS
MareHOLST
Snow
Snow
Snow
Snow